Kami mengalu-alukan sebarang maklum balas daripada anda sebagai pembaca di Utusan Online dan akhbar Utusan Malaysia / Mingguan Malaysia. Kami boleh dihubungi melalui alamat, nombor telefon dan faks berikut:

Jabatan Pengarang
Utusan Melayu (Malaysia) Berhad
46M, Jalan Lima Off Jalan Chan Sow Lin
55200 Kuala Lumpur

Telefon: 03-92217055
Faksimili: 03-92227876


Anda juga boleh menghubungi kami menggunakan borang di bawah:

    Butiran Peribadi (Personal Details)

    Maklum Balas (Response)